Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

2017-10-02 OT grafika

DOŁĄCZ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ Najbliższy termin powołania - październik 2017 r.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie informuje, że w związku z potrzebą uzupełnienia stanowisk służbowych w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie, prowadzony jest nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

• możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;

• służba w pobliżu miejsca zamieszkania;

• udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;

• służba w systemie weekendowym - co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela);

• atrakcyjne formy finansowania aktywności (ok. 500zł miesięcznie dla szeregowego).

 

ZAPRASZAM DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o powołanie do TSW (do pobrania ze strony internetowej WKU w Lublinie lub na miejscu w siedzibie WKU).

2. Odpis lub kopia, po okazaniu oryginału, stwierdzającego posiadane wykształcenie.

3. Kopia dowodu osobistego, po okazaniu oryginału.

4. Kopie innych dokumentów (po okazaniu oryginałów) mogących mieć wpływ na powołanie do służby.

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W BUDYNKU WKU: ul. Spadochroniarzy 5, 20-043 LUBLIN

Dodatkowych informacji na temat możliwości pełnienia terytorialnej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie, oraz pod numerem telefonu 261 183 367 lub 261 183 373 oraz na stronie internetowej www.lublin.wku.wp.mil.pl