Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

o godz. 1500 (czwartek)w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z V sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

Więcej: 6. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 lutego 2015 r.

Godz. 1500 (czwartek), sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

Więcej: 5. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu  29 stycznia 2015 r. - uchwalenie budżetu...

o godz. 9.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,

Więcej: 4. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 31 grudnia 2014