Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

o godz. 13.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

Więcej: 2. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r.

Na postawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) i postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Bychawie VII kadencji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Więcej:  I sesja Rady Miejskiej w Bychawie VII kadencji

29 października 2014 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty (pokój obok sali konferencyjnej)
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 29-30 października