Urząd nie będzie karał opóźniających się z zapłatą za I ratę podatku w 2020 r.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem informuje się, że zapłata I raty podatku za 2020 z niewielkim opóźnieniem nie spowoduje naliczenia  dodatkowych kosztów dla podatników, takich jak należne odsetki za zwłokę bądź koszty upomnienia.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań podatkowych w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany na naszej stronie internetowej.

Urząd Miejski w Bychawie

nr konta bankowego do uiszczania opłat za podatki i opłaty lokalne oraz opłaty skarbowej:

34 8685 0001 0017 3892 2000 0030


nr konta bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

09 8685 0001 0017 3892 2000 0480