Wioska LGD „Kraina wokół Lublina” zaprasza do odwiedzin w Radawcu

Wioska LGD
„Kraina wokół Lublina”
Radawiec, 8 września 2019
Dożynki Wojewódzkie i Powiatu Lubelskiego
W PROGRAMIE WIOSKI LGD (W GODZ. 14.30 – 17.30) :
· Konkursy wiedzy o LGD „Kraina wokół Lublina”
oraz Powiecie Lubelskim dla dorosłych i dzieci
· Warsz taty rękodzieła
· Występy ar tys tyczne zespołów:
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Bogutki” z Bogucina
KGW z Jabłonny Pierwszej
Zespół „Cyganki” z Zagród
· Pokaz kowalstwa
· Stoisko informacyjne dot . działalności LGD
„Kraina wokół Lublina” i Programu LEADER
. . . . i wiele innych atrakcji oferowanych na stoiskach
promocyjnych gmin, organizacji oraz instytucji
działających na obszar ze Powiatu Lubelskiego
ZAPRASZAMY