Zaproszenie na spotkanie o regionalnym charakterze

Bychawskie Towarzystwo Regionalne zaprasza na spotkanie o regionalnym charakterze
pn. „Spotkajmy się przy płocie…”,
które odbędzie się 16 listopada 2018 roku (piątek)
w Galerii Bychawskiego Centrum Kultury

• 14.00-16.00 – Bychawska Izba Regionalna – zwiedzanie (ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 33)
• od 17.00 – Galeria Bychawskiego Centrum Kultury