Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

 

 

2017-08-20 dozynki gminne

Niedzielne dożynki w Bychawie, mimo nieustającego deszczu, można uznać za udane.

Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła msza święta w bychawskim kościele, o której oprawę muzyczną zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”. Po mszy korowód dożynkowy przemaszerował na stadion miejski. Na jego czele dumnie kroczyli starostowie dożynek – p. Ewa Bartnik oraz p. Zygmunt Adamczyk. Za nimi podążali przedstawiciele samorządu oraz nieliczni mieszkańcy, którym niekorzystna aura nie była przeszkodą.

Wszystkich uczestników dożynek do wspólnego świętowania zapraszała wspaniale udekorowana brama. Występ bychawskich „Henryczków” rozpoczął część oficjalną. Starostowie przekazali chleb dożynkowy burmistrzowi – Januszowi Urbanowie, a później wspólnie rozdzielili wśród publiczności. Tegoroczni organizatorzy dożynek tj. mieszkańcy Gałęzowa, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej, Gałęzowa-Kolonii Drugiej oraz Kowerska zadbali także o słodki poczęstunek – obdarowując wszystkich domowym ciastem.

Po przemówieniu burmistrza Bychawy – Janusza Urbana głos zabrał także Paweł Pikula – starosta powiatu lubelskiego oraz Henryk Dudziak – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który odczytał list od marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. W imieniu prezesa KRUS Adama Sekścińskiego głos zabrała Danuta Gryta – kierownik PT KRUS w Bychawie.

 

W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych wzięło udział aż 15 wieńców, które przygotowały panie z Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych oraz mieszkańcy Bychawki Pierwszej; Bychawki Drugiej-Kolonii; Bychawki Trzeciej; Gałęzowa; Gałęzowa-Kolonii Pierwszej; Gałęzowa-Kolonii Drugiej, Kowerska; Kosarzewa Dolnego-Kolonii; Marysina; Olszowca, Olszowca-Kolonii; Podzamcza; Skawinka; Starej Wsi Pierwszej, Starej Wsi Drugiej oraz Starej Wsi Trzeciej; Woli Gałęzowskiej; Zaraszowa, Kolonii Zaraszów, Urszulina. Jak widać konkurencja była duża. Komisja konkursowa w tym roku składała się z pięciu członków – przedstawicieli: instytucji kultury, Rady Miejskiej w Bychawie, Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”.

Główną nagrodę w kategorii wieńców tradycyjnych (500 zł brutto) zdobyły panie z Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, które wykonały przepiękny wieniec w kształcie korony uwitej ze zbóż, zwieńczonej krzyżem – całość została udekorowana kwiatami, ziołami, owocami oraz warzywami. Drugie miejsce (400 zł brutto) zajęli mieszkańcy Woli Gałęzowskiej, trzecie (300 zł brutto) – Podzamcza.

W kategorii wieńców współczesnych (500 zł brutto) zwyciężyli mieszkańcy Bychawki Pierwszej – ten okazały wieniec przedstawia ołtarz główny z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bychawce. Jak widać inspirację można czerpać ze swojego najbliższego otoczenia. Na drugim miejscu (400 zł brutto) uplasował się Gałęzów-Kolonia Pierwsza, a na trzecim (300 zł brutto) Marysin.

Wszystkie pozostałe delegacje biorące udział w konkursie również zostały uznane - otrzymały wyróżnienia w wysokości 167 zł brutto.

Wieniec wykonany przez mieszkańców Bychawki Pierwszej docenili także dożynkowi goście – przyznając mu tytuł Wieńca Publiczności (warto podkreślić, że już trzeci rok z rzędu). Nagrodę finansową w wysokości 400 zł ufundowali sponsorzy – p. Andrzej Bielecki oraz p. Jan Rząd (PRO-AGRO). Wśród publiczności biorącej udział w plebiscycie rozlosowano główną nagrodę w wysokości 200 zł, która powędrowała do p. Joanny Baran.

Obok głównego placu dożynkowego, na boisku treningowym trwał VII Turniej Piłki Nożnej Sołectw. Mimo deszczu toczyła się zacięta rywalizacja. Do zawodów stanęło pięć drużyn. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: pierwsze miejsce – Grodzany, drugie – Zaraszów-Kolonia, trzecie – Stara Wieś Pierwsza.

 

Artystyczną część tegorocznych dożynek rozpoczął blisko półtoragodzinny występ zespołu tanecznego „Spadczyna” oraz wokalnego „Rodniki”. Białorusini po Ra kolejny zachwycili nas przepięknymi strojami, niezwykłą swobodą i płynnością ruchów, znakomitą techniką i wielką energią śpiewaczek. Jako drugi na scenie pojawił się Klub Seniora działający przy Bychawskim Centrum Kultury.

Niestety ze względu na kapryśną aurę pozostałe atrakcje wieczoru zostały odwołane.

 

Organizację tegorocznych Dożynek Gminnych wsparli:

· A. Bartoszek – GS Samopomoc Chłopska

· A. Bielecki

· D. Dyś – PW ADACHIP

· M. i G. Juryccy – Piekarnia Emark

· Z. Popławska – OSM w Bychawie

· J. Rząd – PRO-AGRO

· W. Sagan – PHU Sawat

· M. i T. Widerlik – PW Mar-Jola, PW WAT

Burmistrz Bychawy Janusz Urban składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego niezwykle ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia oraz sponsorom, którzy zawsze tak chętnie wspierają bychawskie inicjatywy.