I Ty możesz zostać animatorem sportu na Orliku !

2015-08-31 Orlik bychawa

Nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów chcących realizować swoje plany o charakterze sportowym oraz społecznym, zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur na Lokalnego Animatora Sportu.

Główne obowiązki Animatora Sportu to inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.

Projekt „Lokalnego Animatora Sportu” zakłada rozpoczęcie działań w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. na obiekcie Orlik przy Szkole Podstawowej w Bychawie. Obejmuje łącznie 120 godzin pracy w miesiącu w godzinach popołudniowych oraz weekendy, (umowa zlecenie). Wynagrodzenie 2400 złotych (brutto). Jeśli program na jednym Orliku realizuje dwóch Animatorów wówczas określone wyżej godziny pracy i wynagrodzenie dzielą się po połowie na dwóch Animatorów.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bychawie pok. 28, pod numerem telefonu 81 5660004 wew. 53 lub mailowo a.chemperek@bychawa.pl.