1 czerwca w Zaraszowie – festiwal potraw „Poznaj dawnych smaków czar”

2014-06-01 festiwal smaków Zaraszow 2014
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Zaraszowie serdecznie zapraszają na Festiwal Potraw z Pokazem Dawnych Rzemiosł pt. ,,Poznaj Dawnych Smaków Czar” niedziela, 1 czerwca 2014 r. godz. 13.00 – 20.00 Szkoła Podstawowa w Zaraszowie – plac przy szkole

 
 Program imprezy:
 
• Godz. 13.00- rozpoczęcie festynu, powitanie gości, prezentacja programu
• Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Zaraszowie
• Konkurs kulinarny z nagrodami
• Prezentacja tradycyjnego garncarstwa z warsztatami – historia rzemiosła garncarskiego, narzędzia do pracy w glinie; pokaz pracy na kole
• Konkurs dla uczestników festynu na najładniejszy wyrób z gliny metodą tradycyjną; dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.
• Widowisko „Wioska Słowiańska”

  • Pokaz dawnych rzemiosł drzeworyt, plecionkarstwo, wiercenie otworów, wykonywanie krajek
  • Pokazy wykonywania potraw wczesnośredniowiecznych z degustacją potraw prasłowiańskich
  • Widowisko plenerowe związane ze słowiańskim świętem Młodej Brzozy
  • nauka tańca dla publiczności
  • Plac „małych wojów” – zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych
  • Stanowisko człowieka pierwotnego
  • Kram z pamiątkami stylizowanymi

• Pokaz ginących zawodów – bibułkarstwo z udziałem publiczności, wykonany przez Garbowskie Kwiaciarki
Nauka wykonywania form kwiatowych, tradycyjnych ludowych kompozycji florystycznych, zabytkowych ozdób
• Występ kapeli ludowej ,,Cyja” – Występ kapeli ludowej ,,Cyja” – utwory muzyczne z regionu lubelskiego.

Dla uczestników przewidziano poczęstunek w postaci degustacji potraw tradycyjnych (np. pierogi, piróg, chleb wiejski, kiełbasa krzczonowska, piernik lubelski itp.) oraz wiele innych ciekawych atrakcji dla dorosłych i dla dzieci.
Szczegóły dotyczące konkursów, regulaminy, karty zgłoszenia na stronie www.zaraszów.pl, lub w kancelarii Szkoły Podstawowej w Zaraszowie. Serdecznie zapraszamy.
 
Festiwal potraw z pokazem dawnych rzemiosł pt. ,,Poznaj dawnych smaków czar” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki na realizację zadania zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”.