20 września odkryjemy sekrety bychawskiego zamku

image_pdfimage_print
Image
Program Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 również w Bychawie

Nasza gmina w tym roku po raz pierwszy bierze udział w programie Europejskich Dni Dziedzictwa, w Polsce organizowanym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku hasło wszystkich imprez brzmi: „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”.
W Bychawie w ramach EDD spotkamy się 20 września na imprezie plenerowej „Sekrety bychawskiego zamku”.
W programie bychawskiej imprezy:
·    odkrywanie tajemnic bychawskiego zamku – gawęda
·    album „Bychawa i okolice w grafice i fotografii” – pierwsze otwarcie
·    tany i pląsy z Ewą Gałęzowską – dawną rezydentką bychawskiego zamku
·    „Zatrzymajmy się na popas…” – uczta u podnóża ruin.
Wszystko to w godzinach 17.00-21.00 w Podzamczu
Organizatorzy EDD w Bychawie:
Urząd Miejski w Bychawie, Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”, Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie, Bychawskie Centrum Kultury, Bychawskie Towarzystwo Regionalne

Temat przewodni tegorocznych EDD „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” ma zachęcić do refleksji nad burzliwymi dziejami Polski, wzmocnić poczucie patriotyzmu przez poszerzenie wiedzy historycznej, uświadomić znaczenie ochrony szeroko pojętego dziedzictwa militarnego.

Image

plakat

O EDD…
Europejskie Dni Dziedzictwa są ważnym narzędziem edukacji i promocji ochrony dziedzictwa narodowego. Jest to największy projekt edukacyjno-społeczny o zasięgu ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim. W organizowanie EDD w Polsce zaangażowane są samorządy, instytucje kultury, szkoły. Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.
Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku i jest obecnie jednym z 49 krajów, które co roku we wrześniu udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki, miejsca kultury oraz organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące.
Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy z udziałem europejskich ministrów odpowiedzialnych za Dziedzictwo Architektury. Wtedy to francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji w 1984 r. „Dni Otwartych Zabytków”, podczas których po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.
Patronem Honorowym EDD w Polsce jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, natomiast Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków statutowo związany z ochroną i promocją polskiego dziedzictwa  narodowego jest ogólnopolskim koordynatorem tego wydarzenia.