Od 21 czerwca kampania reklamowa szlaku rowerowego „Doliną Kosarzewki”

image_pdfimage_print

Gmina Bychawa przystąpiła do realizacji projektu unijnego pt. Kampania reklamowa lokalnego produktu turystycznego – szlaku rowerowego „Doliną Kosarzewki”. Głównym celem tego projektu jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez promocję lokalnego produktu turystycznego.

 

2013-06-18 szlak promo 1 550

 

Szlak rowerowy „Doliną Kosarzewki” to 26 km oznakowanej trasy przebiegającej przez teren trzech gmin: Strzyżewice (6 km), Bychawa (13 km) i Krzczonów (6 km). Rozpoczyna się w Osmolicach, przebiega przez Iżyce, Bychawkę (obok zabytkowego cmentarza i kościoła), Zdrapy (okolice średniowiecznego grodziska), Bychawę (tereny zalewu, ruin pałacu, rezerwatu roślinności kserotermicznej „Podzamcze, centrum miasta), źródła rzeki w Woli Dużej, Skawinku Kosarzewie oraz przez Krzczonowski Park Krajobrazowy do centrum Krzczonowa. By zaprosić turystów w nasze okolice oraz zintensyfikować niewielki do tej pory ruch turystyczny istnieje konieczność zareklamowania tego produktu w regionie.

Umowa między Gminą Bychawa a Samorządem Województwa Lubelskiego została zawarta 15 kwietnia 2013 roku. To operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu:
Kampania będzie prowadzona do 30.09.2013 r. czyli przez cały sezon turystyczny, gdy obserwowane jest największe zainteresowanie rekreacją, w tym turystyką rowerową.
Planowana operacja dotyczy zorganizowania kompleksowej kampanii reklamowej lokalnego produktu turystycznego „Doliną Kosarzewki” poprzez realizację kampanii telewizyjnej, radiowej, billboardowej, internetowej, prasowej oraz wydanie foldera (przewodnika turystycznego) po szlaku rowerowym.
Kampania jest adresowana do potencjalnych turystów: z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, turystów z całej Lubelszczyzny, a także turystów z zagranicy; przede wszystkim jednak do mieszkańców Lublina, dużego miasta wojewódzkiego, i Lubelszczyzny.
Całkowita wartość projektu30 912,76 zł, w tym dofinansowanie z PROW – 18 094,00 zł, wkład pracy własnej – 3838 zł.

 

 

Na przebieg operacji złożą się:

1) Kampania telewizyjna w telewizji regionalnej TVP Lublin. Będzie to emisja 60 ogłoszeń reklamowych (po 15 sek.), dwa spoty dziennie, przed „Panoramą Lubelską” o godz.18.30 i przed „Zobacz co słychać” o godz. 19.10. Początek kampanii – 21 czerwca.

2) Kampania radiowa w miesiącach czewiec/lipiec 2013 r w radiu regionalnym Radio Lublin. Będzie to emisja 50 spotów reklamowych po 30 sek.

3) Kampania internetowa w miesiącu lipcu 2013 r. Będzie to reklama „na ilość kliknięć” w popularnej wyszukiwarce internetowej oraz prezentacja materiału graficznego.

4) Kampania billboardowa została zaplanowana na lipiec 2013 roku. Obejmuje zakup reklamy na dwustronnej planszy na lawecie, która zostanie zainstalowana w centrum Bychawy przy głównej ulicy miasta na okres miesiąca. Reklama ma zapraszać osoby przejeżdżające przez Bychawę do skorzystania z oferty turystycznej tego regionu.

5) Kampania bezpośrednia obejmie: wydanie foldera (przewodnika) turystycznego o szlaku rowerowym „Doliną Kosarzewki” (5000 egz.) oraz opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (przypinki/badziki, bandany z logo szlaku itp.).

6) Kampania prasowa będzie prowadzona przez cały czas trwania operacji. To wykorzystanie możliwości bezpłatnych publikacji w prasie lokalnej m.in. „Głosie Ziemi Bychawskiej”, „Panoramie Powiatu”, „Krzczonowskim Gościńcu”, „Kompresie” i innych. Kampania prasowa zakłada również promocję szlaku na stronach internetowych okolicznych gmin, Lokalnej Grupy Działania, Powiatu Lubelskiego oraz turystycznych.

 

logo PROW UE leader