23 i 24 marca będzie wydawana żywność przez OPS w Bychawskim Centrum Kultury

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 będzie wydawana bez podziału na miejscowości w dniach:

23.03.2022 r. (środa) w godz. od 08:00 do 17:00

24.03.2022 r. (czwartek) w godz. od 08:00 do 17:00

w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 34

W trakcie wydawania żywności w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników OPS-u zajmujących się dystrybucją, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności tj. stosowanie maseczek ochronnych, zachowania odległości między osobami tj. 2 m., rękawiczek jednorazowych lub uprzedniej dezynfekcji rąk. Osoby starsze posiadające skierowanie do odbioru proszone są o upoważnianie innych osób w ich imieniu do odbioru paczek.

źródło: