27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w ramach wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywana i Alarmowania (SWA) będzie słychać głośny sygnał alarmowy

2017-06-22 syrena alarmowa UM Bychawa

Komunikat: Wojewódzki trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

Urząd Miejski w Bychawie informuje mieszkańców Gminy Bychawa, że w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek)  o godzinie 12.00 w ramach wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywana i Alarmowania (SWA) będzie podawany głośny sygnał  akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban