28 października zbiórka popiołu w Bychawie

image_pdfimage_print

Bychawa, 14 październik 2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), informuje, że:

1.Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tj. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bychawie Sp. z o. o. przeprowadzi zbiórkę popiołu wytworzonego na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Bychawa raz w miesiącu w sezonie grzewczym tj. od października do grudnia 2013 r.

2.Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeprowadzi zbiórkę popiołu poprzez odbiór z ustawionych przez prowadzącego PSZOK pojemników:

a) 28 października 2013 r.

-teren osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Pięknej

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej

b) 28 listopada 2013 r.

-teren osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Pięknej

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej

c) 30 grudnia 2013 r.

-teren osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Pięknej

-teren osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej

3.Właściciele nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa mogą również dostarczyć popiół indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Bychawa ul. A. Budnego 6A, w odpowiednich pojemnikach (workach), w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00.