3 Maja 2017 i Bieg Bychawa na 3-GO!

2017-04-28 plakat 3 maja 2017 650


 

 

Regulamin

IV Biegu „Bychawa na 3-GO!”

BIEGNIJ, BAW SIĘ, BĄDŹ

 

1. Cele imprezy:

· Uczczenie 226. Rocznicy Konstytucji 3 Maja

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców gminy Bychawa

· Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej

· Promocja Gminy Bychawa

 

2. Organizatorzy:

· Urząd Miejski w Bychawie

· Bychawskie Centrum Kultury

· Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna w Bychawie

· Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” w Bychawie

 

3. Patronat: Burmistrz Bychawy

 

4. Termin: 3 maja 2017 r.

 

5. Rozpoczęcie zawodów: godz. 13.00

 

6. Dekoracja uczestników: ok. godz. 15.00.

 

7. Miejsce i trasa: park przy ul. 11 Listopada tzw. park za kościołem

 

8. Kategorie sportowe:

· rocznik 2004 – 2006 (dziewczęta i chłopcy ) – dystans: 750 m

· rocznik 2000 – 2003 (dziewczęta i chłopcy ) – dystans: 1500 m

· od rocznika 1999 (kobiety i mężczyźni) – dystans: 1750 m

 

9. Uczestnictwo:

· Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

· W zawodach prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich, są świadomi dobrego stanu zdrowia (wskazana konsultacja z lekarzem rodzinnym) i startują na własną odpowiedzialność (załącznik nr 1).

· W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pisemnego pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach (załącznik nr 2).

· Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów (namiot organizatora).

 

10.  Zgłoszenia:

· Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 11.00 – 13.00.

· Zgłoszenia do biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych mogą odbywać się za pośrednictwem szkół i innych placówek oraz organizacji.

 

11.  Nagrody:

· W każdej kategorii wiekowej troje najlepszych zawodników (oddzielnie dziewczęta i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni) otrzymają medale i nagrody rzeczowe.

 

12.  Sprawy różne:

· Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

· Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.

· Koszty dojazdu do miejsca startu pokrywają uczestnicy.

· Mapki tras będą umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy biura zawodów (namiot organizatorów), na plakatach promocyjnych oraz stronie internetowej www.bychawa.pl.

· Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

· Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

· Sędzia Główny – p. Andrzej Miszczak.