30 listopada – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób pokrzywdzonych

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia prawnego i psychologicznego w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, organizowanego przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”.

Porady będą udzielane w dniu 30 listopada 2013 r. (sobota) w godz. od 8.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22). Z pomocy mogą korzystać mieszkańcy całego powiatu lubelskiego.
Kontakt ze specjalistami Centrum ma na celu zapoczątkowanie interdyscyplinarnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach dalszego wsparcia realizowanego przez naszą organizację będziemy mogli osobom potrzebującym pomóc poprzez: poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne, psychoterapię, terapię dzieci skrzywdzonych przestępstwem, doradztwo zawodowe, konsultacje z pracownikiem socjalnym, pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, udzielenie schronienia w szczególności dla osób spoza miasta Lublin (dysponujemy mieszkaniem interwencyjnym), finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie (w przypadku kontynuacji wsparcia będziemy sfinansować koszty dojazdu na trasie miejsce zamieszkania – Lublin – miejsce zamieszkania), bony żywnościowe.
Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na spotkanie ze specjalistami pod numerem telefonu 504 806 438.
Projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” jest współfinansowany z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości