30 września 2021 roku zakończenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy, że Główny Urząd Statystyczny organizuje Konkurs promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, pt.: „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Konkurs jest adresowany do gmin, na terenie których osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, jak również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania objęte Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dokonają samospisu internetowego od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/.

Zadaniem konkursowym dla gmin jest promowanie idei samospisu i budowanie wśród obywateli świadomości  odpowiedzialności za państwo.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 30 września 2021 r. do godziny 23:59, za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/.

Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne. W Urzędzie Statystycznym w Lublinie osobą do kontaktu jest Magdalena Rosołowska m.rosolowska@stat.gov.pl tel. 81 53 327 14.

Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród, które stanowi sprzęt elektroniczny. Nagrodzone zostaną gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego w Polsce. Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają w każdym województwie nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród społeczności lokalnej.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2021 r.

Zapraszam Państwa do udziału w Konkursie i aktywnego wsparcia służb statystyki publicznej w promowaniu samospisu wśród osób zobowiązanych do spisania się.  Samospis to obowiązkowa, prosta i bezpieczna metoda wypełnienia obowiązku spisowego, która dodatkowo daje szansę na wygranie cennych nagród. Jednocześnie bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i działania na rzecz promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i zachęcam Wszystkich Państwa do zgłaszania gmin do udziału
w Konkursie bo #liczymy się dla Polski.

Zachęcamy gminy do zgłaszania uczestnictwa w konkursie!


NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Nie czekaj do 30 września!
Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany:

 • samodzielnie przeprowadzić samospis internetowy w aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl,
 • przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym.
  PODCZAS SPISU ZAPEWNIAMY CI PAKIET GWARANCJI
 1. GWARANCJA KORZYŚCI
  Przekazując swoje dane w spisie stwarzasz sobie i społeczeństwu szansę na:
   przygotowanie najlepszych rozwiązań dotyczących potrzeb twojej społeczności lokalnej
   poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku obywatelskiego;
   szansę na wygranie przez zamieszkiwaną gminę cennych nagród w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę!
 2. GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
  Dane, które przekażesz w spisie są:
   poufne i chronione prawnie – objęte tajemnicą statystyczną,
   zanonimizowane i zaszyfrowane,
   przechowywane na serwerze użytkowanym tylko przez GUS,
   zabezpieczone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
  W momencie zakończenia wypełniania ankiety przekazane informacje otrzymują status danych statystycznych, są chronione i niedostępne dla osób nieuprawnionych. Za nieprawne wykorzystanie danych grozi kara pozbawienia wolności!
 3. GWARANCJA RÓWNEGO TRAKTOWANIA
  W spisie pytamy o te same informacje każdego mieszkańca Polski.
  Masz niepowtarzalną szansę wpłynąć na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś odpowiadając na pytania, zawarte w formularzu spisowym.
 4. GWARANCJA WYGODY
  Spisu możesz dokonać w dogodnym dla Ciebie miejscu i o najlepszej dla Ciebie porze. Korzystając z aplikacji do samospisu nie poniesiesz żadnych kosztów, przeznaczysz tylko trochę czasu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy rachmistrza – zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99 i poproś o przeprowadzenie spisu bądź umów się w dogodnym czasie na rozmowę z rachmistrzem
 1. GWARANCJA JAKOŚCI
  Spis powszechny jest najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dane przekazane w spisie są najwyższej jakości, bo spełniają warunki:
   powszechności (obejmują ludność i mieszkania),
   jednoczesności (obrazują stan w tym samym momencie),
   periodyczności (odbywają się co 10 lat).
  Spisy realizowane są zgodnie z polskimi aktami prawa oraz zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, dlatego jakość danych umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych.
  Masz pytania?
  Zadzwoń na infolinię spisową:
  22 279 99 99

#LiczymySięDlaPolski