Podział Gminy Bychawa na okręgi wyborcze

image_pdfimage_print

POSTANOWIENIE Nr 27/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Bychawa do stanu faktycznego.

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Lublinie I postanawia, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Gminy Bychawa, ustalony uchwałą Nr XXXIX/270/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2341 z 2018 r.).

§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Bychawie, Wojewodzie Lubelskiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Burmistrzowi Bychawy.

§ 4. Na postanowienie Radzie Miejskiej w Bychawie, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Lublinie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Bychawa.

Komisarz Wyborczy w Lublinie I Marcin Piotr Chałupka

Podział Gminy Bychawa na okręgi wyborcze

Numer okręgu wyborczegoGranice okręguLiczba radnych wybieranych w okręgu
1Bychawa: ul. Antoniego Budnego, ul. Mikołaja Pileckiego, ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze1
2Bychawa: ul. 11 Listopada, ul. Fryderyka Chopina, ul. Grodzany, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Lubelska, ul. Podwale, ul. Mikołaja Reja, ul. Rynek, ul. Sportowa, ul. Stefana Batorego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Polna1
3Bychawa: ul. 1 Maja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Aleksandra Fredry, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kajetana Koźmiana, ul. Księdza Dominika Maja, ul. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Piotra Ściegiennego, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Partyzantów, ul. Bolesława Prusa, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Szkolna, ul. Stefana Żeromskiego1
4Bychawa: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – 55A (nieparzyste)1
5Bychawa: ul. Armii Krajowej, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Piękna, ul. Macieja Rataja, ul. Ogrodowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 57 do końca (nieparzyste)1
6Bychawa: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Generała Władysława Andersa, ul. Generała Grota-Roweckiego, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Powstańców Warszawy, ul. Szarych Szeregów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 2 do końca (parzyste)1
7Bychawa: ul. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Władysława Reymonta, ul. Spokojna, ul. Wandzin, ul. Marysin, ul. Zadębie, wieś Marysin, wieś Wandzin, wieś Zadębie1
8Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Wincentówek, Zdrapy1
9Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia1
10Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża-Kolonia1
11Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, Olszowiec – Kolonia, Romanów, Wola Duża1
12Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga1
13Józwów, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Kowersk1
14Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia1
15Skawinek, Urszulin, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia1

Załącznik: