6. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 lutego 2015 r.

image_pdfimage_print

o godz. 1500 (czwartek)w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z V sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

 

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

$1d) wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.   

   Przewodniczący Rady 

       Grzegorz Szacoń