80 milionów zł do podziału na projekty dla organizacji pozarządowych ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo,

w imieniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zapraszam do szerokiego zainteresowania organizacji pozarządowych działających na terenie Państwa jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego składania ofert do konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021.

Jest to kontynuacja programów rządowych skierowanych do organizacji pozarządowych, które niezależnie od doświadczenia i wielkości mogą wziąć udział w konkursie i otrzymać dotację. Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, budżet Programu został zwiększony z 60 do 80 mln zł rocznie.

Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty) – do organizacji z małych miejscowości, o niższym budżecie rocznym skierowane są Priorytety 2 i 3.

Nabór ofert trwa od 8 do 29 marca 2021 r., do godziny 14.00, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Po zasięgnięcie pozostałych informacji na temat Programu odsyłam na stronę Narodowego Instytutu Wolności. Szczegółowe pytania można kierować pod numer telefonu 601-901-285 w dniach 8-29 marca 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00) lub mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Paweł Paszko
Dyrektor Biura Wojewody