Akademia Piłkarska Bronowice Lublin zorganizuje półkolonie letnie dla naszych dzieci – otrzyma na ten cel 30 000 złotych

miniaturka herbu Bychawy z tekstem w tle "gmina Bychawa"

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Informujemy, że w otwartym konkursie ofert został wybrany oferent: Akademia Piłkarska Bronowice Lublin do realizacji zadania pod tytułem „Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich: profilaktycznie, zdrowo i sportowo”.

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 30 000,00 zł.

Na podstawie informacji z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&akcja=szczegoly&p2=1770035