Aktualne informacje z zakresu realizacji ustawy „śmieciowej”

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z zapisów nowej „ustawy śmieciowej” Burmistrz Bychawy informuje, że:
1.Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będą nadal systematycznie dostarczane przez firmę odbierającą odpady podczas opróżniania pojemników.
2.W przypadku nieotrzymania worków do segregacji możliwe jest ich odebranie w siedzibie Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie ul. M. Rataja 6 w godzinach pracy, tj. od 7.00 do 15.00.
3.Zebrane odpady należy wystawiać do godziny 7.00 zgodnie z harmonogramem odbioru na granicy nieruchomości w miejscu dostępnym dla pojazdu odbierającego (pracownicy przedsiębiorstwa nie mogą wchodzić na tereny prywatnych nieruchomości) .