Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. można złożyć w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej na 2023 r. w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023

Czytaj więcej...

LIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 lipca (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

Informuję, że LIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 lipca (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności
Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. 1 Maja, przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Antoniego Kwiatkowskiego oraz w miejscowościach: Podzamcze,Kosarzew Dolny-Kolonia oraz Olszowiec przeznaczonych do użyczenia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania u upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 17 lipca 2023 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

Czytaj więcej...