Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o współfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Promocja

Czytaj więcej...

Wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie

W dniach 16 marca 2019 r. godz. 8.00-14.00 oraz 18 marca 2019 r. godz. 9.00-15.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 34 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie

Czytaj więcej...

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa na rok 2019/2020

Rozpoczyna się rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa na rok szkolny 2019/2020.

Przypominamy, że dzieci które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w

Czytaj więcej...