Pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowieniem Nr 106/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zostały powołane OKW.

W związku z powyższym,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie TOP LIDER PROW 2014-2020 dla Gminy Bychawa!

Gmina Bychawa zdobyła wyróżnienie w konkursie TOP LIDER PROW 2014-2020 w kategorii: PROW wspiera lokalnych producentów!

W Urszulinie odbyła się gala podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na gali uhonorowano beneficjentów, którzy

Czytaj więcej...

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.

Czytaj więcej...

Koniec budowy sieci wodociągowej tranzytowej między Łęczycą i Podzamczem!

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zakończyło budowę sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Łęczyca i Podzamcze!

Wykonanie tej sieci pozwoliło na rozwiązanie problemu zbyt niskiego ciśnienia wody w miejscowości Podzamcze, szczególnie dokuczliwego w miesiącach letnich, w okresie zwiększonego poboru

Czytaj więcej...