Badanie losów absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników województwa lubelskiego

Niniejsze badanie, anonimowe i poufne, prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”. Wypełnienie ankiety zajmuje nie więcej niż 15 minut. Zapraszamy do udziału osoby, które zasadniczą szkołę zawodową lub/i technikum ukończyły w województwie lubelskim nie wcześniej niż w 1994 r., niezależnie od tego czy kontynuowały dalszą edukację.