Bernard Piraud

Wnioskodawca: Artur Płaza, Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej (2012 r.)

Bernard Piraud, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący powstałego we Francji Komitetu Solidarności z Polską. Powstał w odruchu solidarności z Polakami w roku 1981. Komitet prowadził działalność polegającą na niesieniu pomocy humanitarnej dla mieszkańców Lubelszczyzny, w tym także dla miasta Bychawy. Niesiono pomoc materialną, techniczną i finansową, a także wsparcie duchowe. W ramach współpracy udzielano pomocy bychawskiemu szpitalowi w postaci leków oraz wyposażenia szpitala.

Bernard Piraud