Bezpłatne seminarium dla bychawskich przedsiebiorców

W związku z wprowadzonymi zmianami do Kodeksu Pracy Ogólnopolska Sieć Ekspertów BHP, reprezentowana na terenie Lubelszczyzny przez Pana Daniela Sochackiego właściciela firmy Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr wraz z Urzędem Miejskim w Bychawie organizuje bezpłatne seminarium dla pracodawców działających na terenie Bychawy pt.: „ABC… prawa pracy i BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Termin:  09 grudnia 2009 roku godz. 9.00

Miejsce: sala konferencyjna w Urzedzie Miejskim w Bychawie

Czas trwania: 3 godziny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ideą działalności Sieci Ekspertów jest popularyzowanie tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy wśród przedsiębiorców. Wykłady prowadzone są w oparciu o praktyczne zastosowanie przepisów prawa pracy i nie mają nic wspólnego teoretycznym wykładem akademickim.


Szczegółowy program seminarium pt.: „ABC… prawa pracy i BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Omówienie wybranych przepisów z zakresu prawa pracy:

 • nawiązanie stosunku pracy,
 • sposoby rozwiązania umowy o pracę,
 • zmiana warunków umowy o pracę,
 • akta osobowe pracowników i związana z nimi dokumentacja,
 • informacja o niektórych warunkach zatrudnienia,
 • regulamin pracy i regulamin wynagradzania,
 • urlopy,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Obowiązki w zakresie BHP oraz związana z tym dokumentacja:

 • rodzaje szkoleń bhp,
 • badania lekarskie – zmiany w przepisach prawa dotyczące badań lekarskich pracowników (najnowsze wytyczne),
 • dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego,
 • wypadki przy pracy – procedury postępowania oraz dokumentacja,
 • instrukcje bhp w zakładzie pracy,
 • pierwsza pomoc, ewakuacja, apteczka, czynności w zakresie ochrony ppoż. – dokumentacja i oznakowanie,
 • regulamin przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów BHP  w firmie. ZE WZGLĘGU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SEMINARIUM!!!
  OSOBA DO KONTAKTU:  PATRYCJA KĘDZIERSKA TEL. 0- 500-140-305