Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych kobiet

image_pdfimage_print
– grafika komputerowa,
– pracownik kadrowo-płacowy z obsługą sekretariatu,
– bukieciarstwo i aranżacje roślinne z obsługą kasy fiskalnej,
– pielęgniarstwo rodzinne, przewklekłe, chorych i niepełnosprawnych z językiem angielskim,
– opracowywanie i realizacja projektów europejskich z językiem angielskim.

Witam,

pragnę poinformować, że firma LECHAA CONSULTING rozpoczęła realizację projektu adresowanego do bezrobotnych kobiet z 4 powiatów woj. lubelskiego (lubelski, świdnicki, łęczyński, miasto Lublin). Projekt "Teraz Kobiety II edycja" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową kobiet, prowadzącą do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy oraz szans na zatrudnienie.
 
Posiadamy 120 miejsc na 5 kursach tematycznych:
– grafika komputerowa,
– pracownik kadrowo-płacowy z obsługą sekretariatu,
– bukieciarstwo i aranżacje roślinne z obsługą kasy fiskalnej,
– pielęgniarstwo rodzinne, przewklekłe, chorych i niepełnosprawnych z językiem angielskim,
– opracowywanie i realizacja projektów europejskich z językiem angielskim.
 
Uczestniczkom oferujemy dodatkowo:
– dodatek szkoleniowy lub stypendium,
– zwrot kosztów dojazdu,
– zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
– doradztwo indywidualne i grupowe,
– pośrednictwo pracy,
– informację zawodową,
– bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe,
– ciepły posiłek w trakcie zajęć.
 
Dzięki udziałowi w projekcie uczestniczki zdobędą nowy zawód, podniosą kwalifikacje, wzbogacą swoje CV, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie przez zainteresowaną kobietę: wypełnionego formularza zgłoszeniowego, przeczytanego i podpisanego regulaminu udziału w projekcie, kopii dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu, dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej (z MUP, PUP) lub dokumentu potwierdzającego status absolwenta.
 
Szczegóły na stronie www.lechaa.pl/terazkobiety
 
Pozdrawiam,
 
W razie pytań, proszę o kontakt.
 
Katarzyna Bublewicz-Guzy
LECHAA CONSULTING  Sp. z o.o.
20-834 Lublin
ul. Fiołkowa 7
tel. 081 759 30 11 (12,15)  w. 16
fax 081 759 30 10
 
NIP 712-278-35-96, REGON 004182334
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000173751
kapitał zakładowy: 50 000 zł