Bezpłatne szkolenia dla osób po 50.

image_pdfimage_print

Bezpłatne szkolenia DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWEGO ROZLICZANIA PROJEKTÓW I ZASTOSOWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (120 GODZIN)
 • PŁACE I PRAWO PRACY W PRAKTYCE (72 GODZINY)
 • ZATRUDNIENIE I PŁACE W KONTEKŚCIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (74 GODZINY)
 • ZATRUDNIENIE I PŁACE (60 GODZIN)
 • KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH (125 GODZIN)
 • INNE: W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NP. EXCEL DLA KSIĘGOWYCH PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • są w wieku powyżej 50 r. ż.
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • pakiet materiałów szkoleniowych;
 • doświadczonych wykładowców;
 • dogodne godziny i terminy zajęć;
 • ubezpieczenie NNW;
 • poczęstunek podczas trwania zajęć (ciepły posiłek oraz przerwy kawowe);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


 Projekt
„Doświadczenie + szkolenie = lepsze zatrudnienie”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.
ul. Świętoduska 10/5
20-082 Lublin
tel./fax 081 440 11 11
www.arl.lublin.pl

plakat

plakat