Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Środowiskowym Domu Samopomocy-2