Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Z. Przewłockiej-1