Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana-1