Biuro doradztwa obywatelskiego i prawnego za niewielką odpłatność

Mieszkańcy Gminy Bychawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Gminy Bychawa, Urząd Miejski w Bychawie informuje, że rozpoczyna działalność funkcjonowanie biura doradztwa obywatelskiego i prawnego, prowadzone przez P. Bożenę Bakalarz – aplikanta radcowskiego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2012 r. w godz. 14.30-17.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, przy ul. Marsz. Piłsudskiego 22.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Poniżej informacja o zasadach funkcjonowania biura doradczego.

 

Informacja o zasadach funkcjonowania biura doradztwa obywatelskiego i prawnego dla mieszkańców gminy Bychawa

Informacja o zasadach funkcjonowania biura doradztwa obywatelskiego i prawnego dla mieszkańców gminy Bychawa reguluje zakres i sposób udzielanej informacji oraz obowiązki doradcy prawnego.

Doradztwo obywatelskie to informacja dotycząca praw i obowiązków ciążących na obywatelu wynikających z ogólnie obowiązującego prawa. W ramach świadczenia doradztwa obywatelskiego klient będzie mógł uzyskać w szczególności informacje z zakresu spraw własnościowych, rodzinnych, spadkowych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości i sposobie uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Doradztwo prawne to udzielona opinia dotycząca stanu faktycznego i prawnego danej sprawy. W ramach świadczenia doradztwa prawnego klient będzie mógł uzyskać informację z zakresu obowiązującego prawa, w szczególności prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa handlowego i innych w ramach potrzeb klienta.

Doradcą obywatelskim i prawnym będzie osoba z wykształceniem wyższym prawniczym, której wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwalają świadczyć doradztwo w sposób rzetelny. Doradca przy świadczeniu usług kieruje się dobrem klienta, zasadą rzetelności i zachowania w tajemnicy faktów o których dowiedziała się świadcząc doradztwo.

Klientem będą osoby fizyczne zamieszkujące gminę Bychawa, która zgłoszą potrzebę korzystania z doradztwa.

Doradztwo będzie świadczone za niewielką odpłatnością. Wysokość opłaty będzie zależała od nakładu pracy doradcy.

W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających specjalistycznej wiedzy prawnej i uprawnień adwokacko-radcowskich klient będzie informowany o konieczności skorzystania z usług adwokata/radcy prawnego.