Blisko 20 tysięcy złotych dla KGW z Funduszu Sprawiedliwości

Cztery Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bychawa: KGW w Bychawie „Aktywne”, KGW w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej, KGW Starej Wsi Drugiej „Trzy Kłosy” oraz KGW w Gałęzowie-Kolonii Drugiej „Gałązki” otrzymają wsparcie rzeczowe o łącznej wartości 19.650,00 złotych.

Pozyskane środki docelowo zostaną wykorzystane przez KGW na zorganizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych, a także na zakup urządzeń i wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas ich dalszej działalności.

Koła Gospodyń Wiejskich – biorące udział w projekcie – do 30 września 2023 roku zorganizują akcje i przedsięwzięcia informacyjne adresowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach pozyskanych środków zakupiony zostanie między innymi przenośny generator prądu, bezprzewodowy system nagłaśniania, laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, witryna chłodnicza oraz stół bankietowy z krzesłami.

Wszystko dzięki dotacji jaką decyzją Ministra Sprawiedliwości Gmina Bychawa otrzymała na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.