Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Warszawy w Bychawie – informacja o rozpoczęciu robót

Bychawa dn. 15 lipca 2021 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej nr 107201L – ul. Powstańców Warszawy w Bychawie

wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania,

  • wartość dofinansowania: 1 117 276,00 zł
  • całkowita wartość zadania: 2 345 015,79 zł

krótki opis zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 107201L – ul. Powstańców Warszawy w miejscowości Bychawa od km 0+000 do km 0+499,42 w zakresie: – przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 834, budowa 499,42 mb drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o Szerokość pasa ruchu 2 x 2,75 m., budowa lewostronnego chodnika o szer. 2 m oraz ścieżki rowerowej z kostki brukowej o szer. 3 m .

Budowa kanału technologicznego o dł. 495 mb w standardzie KTu1: 1xRO 125/108, 2xRS 40, 2xWMR 40mm+7×10/8mm, studnie kablowe SKR-1  9 szt.

Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP:  dn 500 – 385,63 mb, dn. 400 – 106,5 mb dn. 200 – 114,11 mb wpusty uliczne – 40 szt.

Budowa oświetlenia ulicznego o długości linii kablowej 495 mb, oprawy świetlne LED na słupach z wysięgnikiem – 13 szt.

Budowa drogi wewnętrznej łączącej wnioskowany odcinek z istniejącym osiedlem mieszkaniowo ‑ usługowym o długości 34 mb – jako koszty niekwalifikowalne wniosku.