Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Warszawy w Bychawie – końcówka robót

image_pdfimage_print

Bychawa dn. 20 grudnia 2021 r.

  • informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego

  • rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej nr 107201L – ul. Powstańców Warszawy w Bychawie

– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

  • wartość dofinansowania: 1 117 276,00 zł
  • całkowita wartość zadania: 2 234 553,72 zł
  • krótki opis zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107201L – ul. Powstańców Warszawy w miejscowości Bychawa od km 0+000 do km 0+499,42 w zakresie: – przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 834 – 1 szt., budowa 499,42 mb drogi: – JEZDNIA: 2 pasy ruchu o szer. po 2,75 m każdy o nawierzchni asfaltowej,  – CHODNIK: lewostronny przy jezdni szer. 2 m o nawierzchni z kostki brukowej, – ŚCIEŻKA ROWEROWA: o długości 499 m szer. 3 m dwukierunkowa o nawierzchni z kostki brukowej ,  – KANAŁ TECHNOLOGICZNY dł. 495 mb w standardzie KTu1 ze  studniami 9 szt.  – KANLIZACJA DESZCZOWA: rury PP na całej długości drogi z wpustami ulicznymi – 40 szt. – OŚWIETLENIE: oprawy świetlne LED na słupach z wysięgnikiem – 13 szt. Budowa drogi wewnętrznej łączącej kwalifikowany odcinek z istniejącym osiedlem mieszkaniowo-usłułowym o długości 34 mb – jako część niekwalifikowalna.