Budowa drogi w ul. Powstańców Warszawy w Bychawie

W budżecie Gminy Bychawa na rok 2021 zaplanowano budowę drogi w ul. Powstańców Warszawy w Bychawie o całkowitej wartości 2 345 015,79 zł.

W tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 117 276,00 zł)

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych