Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa

alt

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa

Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne,  Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne
     

    Gmina Bychawa realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt ma na celu dwa zadania: poprawę jakości i sprawności obsługi mieszkańców przez administrację samorządową w gminie oraz rozwój sieci internetowej umożliwiającej dostęp do Internetu.

Okres realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2010 r.
Całkowity koszt projektu wynosi:  1.067.061,20zł1,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2007-2013: 907.002,02 zł,
Środki z budżetu gminy: 160.059,18 zł.

    Głównym celem projektu jest poprawa jakości i sprawności obsługi mieszkańców przez administrację samorządową w gminie Bychawa. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu będą służyły poprawie jakości komunikowania się urzędu z obywatelem. Jednocześnie dzięki nowoczesnemu sprzętowi wzrośnie też jakość pracy urzędników, poprawi się bezpieczeństwo pracy w sieci. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów nie tylko wzmocni i usprawni pracę urzędu (przy okazji spełnione zostaną wymagania prawne związane z obsługą interesantów – każdy urząd musi przyjmować wnioski w formie elektronicznej, a także – jeśli zażyczy sobie tego interesant – wydawać decyzje w formie elektronicznej).
Realizacja celu głównego projektu przyniesie wymierne efekty społeczno-gospodarcze:
– usprawnienie obsługi interesanta. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów znacznie skróci czas obsługi interesanta w Urzędzie, natomiast wdrożenie portalu obsługa interesanta przez Internet znacznie zmniejszy liczbę wizyt w Urzędzie.
– pozytywny wizerunek urzędu. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i właściwa prezentacja urzędu w Internecie może niejednokrotnie przyczynić się do wyboru lokalizacji inwestycji przez potencjalnych inwestorów.
– zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu” mieszkańców gminy. Dzięki realizacji projektu, w szczególności elementów takich jak punkty publicznego dostępu do Internetu, upowszechnia się znajomość rozwiązań informatycznych i związanych z tym umiejętności wśród lokalnej społeczności. W szczególności dotyczy to tych osób, które z różnych względów pozbawione są dostępu do  Internetu  czy komputerów. Podniesienie świadomości informatycznej lokalnej społeczności ma daleko idące konsekwencje.
– zwiększenie szans mieszkańców gminy w dostępie do wiedzy, informacji i infrastruktury informatycznej, poprzez dostęp do punktów publicznego dostępu do Internetu.

    Projekt zakłada budowę sieci, wdrożenie e-usług administracyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miasta oraz utworzenie aktywnych i pasywnych PIAP-ów (Publicznych Punktów Dostępu do Internetu). Inwestycja obejmować będzie:
1. Rozbudowę podstawowej infrastruktury informatycznej urzędu, w tym:  budowę instalacji okablowania strukturalnego (sieć logiczna i dedykowana instalacja zasilająca),  adaptację pomieszczenia na serwerownię, (wyposażenie w system kontroli dostępu oraz klimatyzację), wymianę sprzętu komputerowego (zakup 37 komputerów PC, 34 monitorów LCD oraz 2 notebooków),  zakup sprzętu peryferyjnego i biurowego (3 drukarki oraz 3 skanerów z automatycznym podajnikiem),  zakup serwera SOD wraz ze streamerem i systemu operacyjnego na serwer,  zakup projektora multimedialnego,
– zakup innego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu oraz realizacji projektu, ekran i nagłośnienie,ksero kolor laser, kamery cyfr.,aparatu cyfr.,dyktafonu cyfr.,centrali VOiP, acces pointu,konsoli KVM,
2.Zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UM Bychawa poprzez:
– zainstalowanie programów antywirusowych i innych zabezpieczeń programowych na wszystkich stacjach roboczych,
– zastosowanie systemu UTM (realizującego w ramach jednego urządzenia funkcje firewall, antywirusowe, zapobiegania włamaniom – IPS oraz umożliwiające tworzenie VPN-ów), zakup sejfu na nośniki systemu operac.
3. Wdrożenie usług „cyfrowego urzędu” poprzez:
-wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów z funkcją archiwum elektronicznego.
-wdrożenie portalu obsługa interesanta przez Internet.
– stworzenie Portalu promocyjno – informacyjnego „Wrota ziemi bychawskiej”.
– zakup drukarki etykiet, czytnika kodów kreskowych
4.Zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego,
5.Stworzenie punktów publicznego dostępu do Internetu na terenie Gminy:
– 2 infomaty (w tym 1 przeznaczony dla osób niepełnosprawnych),
– 3 HOT-SPOT’y- (przed budynkiem UM Bychawa oraz 2 jednostek organizacyjnych),
-monitoring PIAP i serwerowni.


1. Prezentowane kwoty nie są ostateczne, gdyż nie zostało jeszcze rozstrzygnięte postępowanie przetargowe.