Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa – wpłata zaliczki

Prosimy uczestników projektu „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o wpłatę kwoty zaliczki w wysokości 3000.00 zł. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wpłaty gotówkowe można dokonać wyłącznie w banku (od wpłat w Rejonowym Banku Spółdzielczym nie będzie pobierana prowizja) lub przelewem.

Wpłaty nie można dokonać w kasie urzędu.

Druki wpłat do pobrania poniżej w formacie PDF do wydruku (druki należy uzupełnić o dane osobowe i adresowe).

Wydrukowane wpłaty można pobrać także z Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.