Burmistrz Bychawy informuje o możliwości najmu części nieruchomości w Bychawie przy ul. Batalionów Chłopskich

Na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 zostały  wywieszone  na  okres  21  dni  wykazy  części  nieruchomości  położonej w Bychawie przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do oddania w najem.

Termin składania ofert do 2022-05-31 23:59

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w UM w Bychawie:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=80051