Burmistrz Bychawy informuje o możliwości przystąpienia do projektu dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bychawa – zwolniło się 7 miejsc

Koszt jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę wraz z dokumentacją projektową to ok. 18 500,00 zł, wkład własny mieszkańców wynosi ok. 9 500,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to październik br.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy wyłącznie następujących sołectw gminy Bychawa: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Trzecia, Gałęzów, Wola Gałęzowska, Kosarzew Dolny-Kolonia, Leśniczówka, Marysin, Olszowiec, Romanów, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Skawinek, Urszulin, Wincentówek, Zaraszów i Zdrapy.

Zamiar uczestnictwa w projekcie należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 16 marca 2022 r. w godz. pracy urzędu w pok. nr 8 lub 10.