Burmistrz Bychawy informuje, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Krzewienie i podtrzymywanie tradycji narodowych – organizacja Turnieju Rycerskiego i Festynu Historycznego” w okresie od 11.07.2022 r. – 11.08.2022 r.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Więcej informacji: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&akcja=szczegoly&p2=1769666