Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

image_pdfimage_print
Rodzaj zadania:
Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 14 404,00 zł

 

Termin składania ofert upływa 17 marca 2017 r. o godzinie 15.15.

 

Cały tekst ogłoszenia:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1145071