Burmistrz Bychawy ogłosił konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – oferty można składać do 11 lipca 2022

Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terepeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 15 500,00 zł.

Zadanie realizowane będzie od dnia 16.07.2022 r. do 31.08.2022 r.

Termin składania ofert upływa 11.07.2022 r. o godzinie 16.00

Pełna treść ogłoszenia wraz za załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&p1=szczegoly&p2=1767885