Burmistrz Bychawy ponownie przypomina o odbiorze pojemników na odpady komunalne

image_pdfimage_print

2013-06-10 pojemnikiPrzeznaczone do zbierania „frakcji mokrej” (pojemności 120 l). Pojemniki wydawane będą w dniach od 24 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. w godzinach od 8ºº do 19ºº na terenie bazy Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie przy ul. Budnego 6 A.

   Wydawane będą również nieodpłatnie dodatkowe pojemniki właścicielom nieruchomości na której zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców. 

Warunkiem otrzymania pojemnika jest:

1. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

2. zgłoszenie się właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z dowodem osobistym w w/w punkcie;

3. podpisanie umowy użyczenia na dodatkowy pojemnik;  

4. odbiór pojemnika we własnym zakresie.