Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo – właściciele działek położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów od numeru 56 strona parzysta.

Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107204L – ul. Marii Dąbrowskiej w Bychawie przeprowadzane od dnia 16 do dnia 27 stycznia 2023 r.

Tematem konsultacji jest koncepcja drogi gminnej nr 107204L o przebiegu od ul. 11‑go Listopada w Bychawie wzdłuż parku trasą obecnej ul. Dąbrowskiej wzdłuż terenów mieszkaniowych do drogi wojewódzkiej nr 836 – ul. Partyzantów przy granicy z miejscowością Marysin.

Koncepcja będąca przedmiotem konsultacji jest dołączona do niniejszego ogłoszenia. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, pok. nr 7 dostępna jest także wersja w postaci wydruku – do wglądu.

Numery nieruchomości położonych bezpośrednio przy projektowanej drodze, przynależne obecnie do ul. Partyzantów, zostaną zmienione na numery przynależne do ul. Marii Dąbrowskiej zgodnie z MPZP dla Miasta Bychawy.

Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić uwagi dotyczące koncepcji, pytania i propozycje zmian wypełniając załączony formularz wysyłając go na adres: oze@bychawa.pl, lub dostarczając do siedziby Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 30 stycznia 2023 r.

Załączniki: