Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę.

image_pdfimage_print

Planowany termin realizacji projektu to lata 2020-2021. Realizacja jego będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37 % kosztów kwalifikowanych. Koszt jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę wraz z dokumentacją projektową to ok. 17 800,00 zł, wkład własny mieszkańców wynosiłby ok. 6 500,00 zł. Ostateczny całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Bychawa.

Projektem mogą zostać objęci mieszkańcy wyłącznie następujących sołectw gminy Bychawa: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Trzecia, Gałęzów, Wola Gałęzowska, Kosarzew Dolny-Kolonia, Leśniczówka, Marysin, Olszowiec, Romanów, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Skawinek, Urszulin, Wincentówek, Zaraszów i Zdrapy.

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie i złożenie załączonej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 18 marca 2020 r. w godz. pracy urzędu w pok. nr 8 lub 10.

Deklaracje jest dostępna w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz pobrania poniżej.

Załącznik: