Burmistrz informuje, że Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego – ustawienia tablic o treści ekologiczno-edukacyjnej w parku miejskim

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Umieszczenie tablic o treści ekologiczno – edukacyjnej w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Bychawie”. Termin realizacji zadania publicznego odbędzie się w okresie od 01.07.2022 r. do 25.09.2022 r.

Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&akcja=szczegoly&p2=1757018