Gmina Bychawa w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 otrzymała nagrodę za projekt „solarowy”

image_pdfimage_print

Redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015. Wyróżniono projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, podniosły atrakcyjność i konkurencyjność regionu oraz poziom życia mieszkańców pięciu województw wschodniego regionu Polski (podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) w ostatnich dziesięciu latach.

Nasz projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin: Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim”, został dostrzeżony wśród wielomilionowych mega projektów i znalazł się w dziesiątce najlepszych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Białymstoku w dn. 24 września i zgromadziła wielu zacnych gości. Nagrodę za projekt „solarowy” odebrali: Janusz Urban – burmistrz Bychawy, Grzegorz Szacoń – sekretarz Powiatu Lubelskiego i przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie oraz Teodora Zaręba – wójt Gminy Zakrzew.

2015-09-25  top inwestycji portal samorzadowy e

 

 
 O projekcie:
 
2015-09-23 konkurs

Przypomnijmy, że projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Zakrzew” realizowały w 2014 roku trzy samorządy na podstawie umowy partnerskiej zawartej między: Gminą Zakrzew, Gminą Bychawa i Powiatem Lubelskim. Liderem projektu była Gmina Zakrzew, ale prowadzenie całego zakresu inwestycji spoczywało na naszej gminie.
W ramach projektu zamontowano 400 instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej energią słoneczną w budynkach indywidualnych w gminie Bychawa, 228 instalacji w gminie Zakrzew oraz 8 instalacji na budynkach użyteczności publicznej (szpitale, dom dziecka, budynki ochrony zdrowia) stanowiących własność powiatu lubelskiego, a także wymieniono piece w dwóch szkołach w gminie Bychawa oraz w dwóch szkołach w gminie Zakrzew.
Projekt przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych.
Mieszkańcy zainteresowani zastosowaniem takich rozwiązań do podgrzewania c.w.u. dzięki projektowi zyskali możliwość zamontowania w swoich domach urządzeń z niedużym własnym udziałem finansowym w stosunku do kosztów zamontowania instalacji.
Całkowita wartość projektu wyniosła 6,5 mln zł, uzyskane wsparcie wynosiło ok. 6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Montaż finansowy projektu zakładał udział własny samorządów w wysokości 15 proc., z czego w gminach 14 proc. stanowił udział mieszkańców zaangażowanych w projekt, a 1 proc. udział budżetu samorządu.

 
 10 Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015:

2015-09-23 top

 
Równorzędni laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 (kolejność według wartości inwestycji) to:
 Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina (386,2 mln zł, z UE 298,4 mln zł),
 System integrujący transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic (wartość przedsięwzięcia to 333,1 mln zł, dofinansowanie unijne wyniosło 250,5 mln zł),
 Stadion Miejski w Białymstoku (290 mln zł),
 Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego (126 mln zł, z UE 114,6 mln zł),
 Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (111,1 mln zł, z UE 59,8 mln zł),
 Sportowo-rekreacyjna infrastruktura nad jeziorem Krzywym w Olsztynie (65,2 mln zł, z UE 21,8 mln zł).
 Biogazownia w oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach (12,3 mln zł, z UE 7,3 mln zł),
 Rewitalizacja rynków w Chęcinach (10,8 mln zł, z UE 5,4 mln zł),
 Przebudowa placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (9,6 mln zł, z UE 8,2 mln zł),
 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Zakrzew (6,5 mln zł, z UE 6 mln zł).